FRESCĂ – Catalin Palamariu

Născut în Șcheiul Brașovului și format pe plaiurile eminesciene și pe colinele molcome ale Iașilor, Cătălin Palamariu a absolvit Academia de Artă din București (promoția 1996, prof. Iohan Ioan Stendal).

Între anii 1997-2000 a participat la șantierul internațional UNESCO  de la Mănăstirea Probota.

Întors pe plaiurile Vlăsiei ca zugrav și restaurator al picturii murale de la Paraclisul Patriarhal, reușește să regăsească frumusețea frescelor brâncovenești originale.

Cătălin Pălămariu: Am încercat să înteleg înaintașii prin conservarea și restaurarea frescelor executate de ei. Și astfel am descoperit frumusețea cuvântului Scripturii, exprimat în nuanțe de culori și trăit cu intensitate la nivel spiritual în vremuri tulburi și grele ale istoriei noastre.

Pentru mine, arta brâncovenească rămâne un vârf al culturii acestui neam. Acest domnitor, astăzi Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, s-a jertfit pe altarul muceniciei și a sfințit prin sângele său tot ceea ce el a zidit, împodobit și realizat în viața sa.

Sfântul Ierarh Clinic de la Cernica și Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica duc, un secol mai departe, zestrea lăsată de Sfinții Martiri Brâncoveni, prin ctitoriile lăsate și mostenirea lor de credință. Și ei, alături de Sfântul  Martir Brâncoveanu, rămân pentru mine – un simplu zugrav restaurator – modele exemplare atât prin credință cât și prin dragostea pentru frumos în arta sacră bisericească.