SCULPTURĂ – Savatie (Ștefan) Baștovoi

Savatie (Ștefan) Baștovoi

Ieromonah, poet, prozator, publicist și editor, Savatie (Ștefan) Baștovoi a studiat pictura, filosofia și teologia.

Membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, este și deținător al Premiului pentru Poezie al Uniunii Scriitorilor din Moldova cu volumul Elefantul promis (1996) – pentru care a mai obținut Premiul Salonului Național de Carte de la Iași și Premiul pentru debut al Fundației Soros. În 2007 a obținut Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru Eseu cu volumul Ortodoxia pentru postmoderniști. În 2008 două volume, romanul Nebunul și, respectiv, Când pietrele vorbesc (eseu), au obținut premiul Salonului Internațional de Carte de la Chișinău oferit de Consiliul Europei.

În 2005, la invitația scrisă a Patriarhului Teoctist, a făcut parte din Comisia pentru validarea textelor liturgice de pe lângă Sfântul Sinod al BOR, participând la scrierea slujbelor sfinților Grigore Dascălul și Gheorghe la Cernica.

Este fondatorul și directorul Editurii Cathisma.

Din 1998 face parte din obștea Mănăstirii Noul Neamț, locuind la metocul de lângă satul Chițcani, în al cărui paraclis concepe și realizează un iconostas deosebit, ziditdin cărămidă și decorat cu elemente sculptate de inspirație paleocreștină.

Savatie Baștovoi: Orgoliul artistului modern face imposibilă opera colectivă. Să contemplăm frescele bisericilor noastre medievale, care erau realizate într-un singur sezon – câtă splendoare și unitate, astfel încât s-ar părea că sunt lucrate de un singur om. Pentru a renaște fresca, mai întâi trebuie renăscută ucenicia în duhul adevăratei iubiri creștine, când tânărul nu venea la atelierul unui pictor consacrat doar pentru a obține o acreditare, ci relația dintre dascăl și ucenic era mai degrabă una dintre tată și fiu, dintre duhovnic și ucenic.

***

Sculptură