FRESCĂ – Sorin Efros

Născut în Orhei, în Basarabia, Sorin Efros a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, secția Pictură bisericească în anul 2002, iar din 2003 este pictor bisericesc autorizat de Patriarhia Română.

În anul 2014 a pictat biserica Schitului Icoana din jud. Gorj, zona unde a încheiat în ultimii ani înveșmântarea în culoare a mai multor lăcașuri bisericești.

În anul 2015 a zugrăvit paraclisul Sfântului Luca al Crimeii de la Institutul I. Parhon, precum și paraclisul Sfântului Paisie Velicikovski al Mănăstirii Pantokrator din Sfântul Munte.

Sorin Efros: “Harul te ajută dacă ai înclinaţie pentru pictură. În momentul în care te rogi, se vede lucrul acesta în lucrarea pe care o realizezi. Se transmite harul. Când lipseşte Dumnezeu din mintea pictorului, lipseşte şi harul. Şi atunci icoana este «nevorbitoare». Eu încep ziua de muncă cu rugăciunea de dimineaţă şi o închei cu cea de seară. În timpul zilei, cât stau pe schelă, rostesc în gând «Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine, păcătosul». Spun aceasta, deşi Îl am pe Dumnezeu în faţa ochilor. Când eşti concentrat şi adunat în interiorul tău, spre Hristos, El este acolo, în inimă.

Ori de câte ori se adună la un loc mai mulți iconari, artiști, arhitecți, istorici de artă, revin în discuție aceste teme recurente și nevoia de dialog s-a cristalizat în ultimii ani. În plus, există dorința de a se lămuri, măcar în parte, dacă există o școală medievala românească suficient de bine închegată, încât să privilegieze conturarea unui stil românesc din care să se poată hrăni arta bisericească a zilelor noastre.